Borås Triathlon flyttas fram till 19 september 2020

Under rådande omständigheter kommer vi inte att kunna arrangera Borås Triathlon och Borås Swimrun den 30 maj.

Våra event samlar långt över tusen personer under två dagar och vi måste ta vårt ansvar som arrangörer. Vi vill inte heller avvakta det här beslutet allt för länge då det lämnar både oss som arrangörer och deltagarna i ovisshet. Och ingen behöver mer ovisshet just nu.

Men! Vi ger inte upp. Vi kastar inte in handduken. Vi kommer INTE att ställa in våra event. Åtminstone inte än. Istället kommer vi att preliminärt flytta dem till den 19-20 september! Preliminärt såtillvida att det förutsätter att smittspridningen har klingat av avsevärt och att våra myndigheter har givit klartecken för ett öppet och normaliserat samhälle.

Istället för att traditionellt vara en säsongsöppnare för många så blir nu Borås Triathlon och Borås Triathlon en säsongsavslutare. Rent meteorologiskt är mitten av september fortfarande sommar och vattentempen är alltid hygglig till god.

Deltagare som av någon anledning inte kan eller vill deltaga den 19-20 september kommer erbjudas en friplats till 2021. Vi erbjuder också fria namnändringar om man vill sälja sin startplats. Vi kommer dock inte att erbjuda några återköp eller pengar tillbaka.

Vi kommer i veckan skicka ut ett nyhetsbrev till alla som är anmälda med samma information och hur man går tillväga om man vill skjuta upp sin start till 2021.

Jag hoppas att så många som möjligt behåller sin startplats och deltar den 19-20 sep. Faktum är att jag ber er om att göra det. Vi övervägde länge att ställa in helt, som många andra event nu gör. Men vi vill erbjuda något att träna för. Något att se fram emot. Risken är att det knappt blir några event alls i sommar. Och nu är det viktigare än någonsin att ha något positivt och enande att samlas runt. Vi hoppas att våra event den 19 – 20 september kan vara det målet som håller motivationen och humöret uppe under den här prövande tiden vi alla går igenom.

Tack för er förståelse!
Jonas Colting med teamet bakom Borås Triathlon