BORÅS TRIATHLON INSTÄLLT

Kära deltagare,

Vi kommer att tvingas ställa in årets upplaga av Borås Triathlon den 19/9.
Beslutet har grund i flera skäl som har blivit uppenbara de senaste dagarna, och som landar i rent juridiska och polisiära frågor samt ansvars-och försäkringsfrågor.

Vi har överklagat till Förvaltningsrätten men med ett polistillståndsavslag blott nio dagar innan våra event så kommer vårt ärende inte att hinna handläggas. Den juridiska gråzon som vi hade förhoppning om att kunna verka inom räcker inte till för att säkerställa att vare sig våra eller era, våra deltagare, försäkringar kommer att gälla. Svenska Triathlonförbundet står bakom oss men då det inte finns något prejudikat på något liknande fall så vet ingen av oss egentligen giltigheten bakom licenser, olycksfallsförsäkringar och ansvarsförsäkringar. Jag kan inte använda er, deltagare, som slagträ i den här striden. Och jag kan inte ta på mitt ansvar att riskera er hälsa. Jag kan inte riskera de eventuella juridiska konsekvenserna.

Vi kan inte heller riskera att polisen faktiskt blir tvingade att upplösa våra event, hur osannolikt och vansinnigt det än låter. Att de blir tvingade att agera i frågan även om det vore ett helt vanvettigt slöseri med polisiära resurser och en märklig prioritering med tanke på långt viktigare frågor som polisen hanterar. Men vi kan inte riskera det! Vi kan inte riskera att fullfölja våra planer med att förbereda för tävling och ha alla er, på väg hit, och bokstavligt talat tvingas att ställa in i sista stund. Den osäkerheten kan ingen av oss leva med.

Att det scenariot faktiskt är möjligt och rent av troligt är för mig bara ytterligare ett bevis på hur rubbad situationen är idag, att polismyndigheten i kraft av sitt våldsmonopol kan känna sig tvingade att ingripa mot vårt samhällsfarliga och samhällsomstörtande motionsevent.

Vi är ledsna om vi gör er besvikna. Jag är ledsen att jag gör er besviken. Men jag hoppas att ni förstår att vi har tagit det här så absolut långt som det är tänkbart. Vi har vägrat att mörka och smyga utan varit helt transparenta i den här förvirrande och utmattande processen. Vi har in i det längsta levt i tron att våra utlovade polistillstånd skulle komma, och det endast på basis av Polismyndighetens egna ord och löften. Men nu har vi tagit det så långt som tänkas kan utan risken för allvarliga juridiska konsekvenser. Och längre än så här är det inte värt. Inte för mig. Inte för er. Vi kan inte gå in i det hårda arbetet med den oron och osäkerheten hängande över oss alla. Jag tänker inte utsätta min organisation för det. Mina partners. Mina funktionärer. Min familj. Jag tänker inte utsätta er för det.

Vill ni läsa hela min text kring den här processen, gör ni det här.

  • Er startplats kommer automatiskt att flyttas till Borås Triathlon 29 maj 2021.
  • Ni har som vanligt möjlighet att fram till nästa event sälja er plats vidare, byta namn, klass, klubb. Det administrerar vi som alltid utan kostnad. 
  • Om ni nu under helgen mailat oss kring byten eller att ni sålt platsen vidare, men inte fått svar kring det kommer vi att jobba oss igenom mailkorgen de kommande dagarna och kontakta er kring hur ni vill göra.
  • Frågor? Maila malin@colting.se, tack för att ni har förståelse att svar kan dröja några dagar.

Tack för er förståelse
Jonas Colting, tävlingsledare