90 / 20

90 / 20 Kilometer cykling

Cykelsträckan för halv Ironmandistans genomförs på en 90 kilometer lång vändpunktsbana, med vändpunkt efter 45 kilometer.

Cykelbanan är mycket vacker, omväxlande och lätt trafikerad. Dock är den relativt kuperad! Banans 90 kilometer bjuder på nära nog 1000 höjdmeter med några rejäla backar per varv.

Det kommer att finnas två vätskestationer per varv.

Sprintbanans cykelsträcka genomförs på en kortare och mindre kuperad flervarvsbana.

Bansträckning

Höjdkurva 90km

 

Video bansträckning 90km